Att arbeta på golfklubb - för klubbchefer

Utvecklingsprogrammet för klubbchefer genomförs under 2019 med en pilotgrupp tillsammans med Stjärnsäljarna. Som utgångspunkt för agendan i sammankomst 2 gavs massor av tankeväckande exempel och händelser hämtade från det vardagliga livet på klubben. Med konkreta tips på hur vi hanterar situationer fick deltagarna handfasta verktyg för ett strukturerat och effektivt arbetssätt.

En mycket uppskattad dag. I en av övningarna visade dessa nöjda deltagare dessutom prov på bästa Dramaten-talanger. Här finns energi och kreativitet. Wow! Pilotgruppen ger sammankomsterna hittills högsta betyg och hälsar att alla klubbchefer borde delta i detta program.

Vi återkommer med en plan för bredare igångsättning av programmet.

/Verksamhetsutveckling

Kommentarer