Distriktets tävlingar - uppdaterad SGF-info

2020-04-03

Efter Svenska Golfförbundets, SGFs, senaste uppdatering kring tävlingsverksamhet i Sverige, har vi beslutat att fortsatt hålla samma linje som vi tidigare informerat om. Smålands Golfförbund följer alltså SGFs riktlinjer och ställer in samtliga tävlingar t o m 30 juni. För mer detaljerad information om vilka tävlingar i distriktet som berörs, se tävlingsprogram här.

2020-03-31

För att undvika spekulationer och frågor kring konsekvenserna av Coronavirusets framfart, har Smålands Golfförbund fattat beslut om förutsättningarna kring distriktets tävlingar.

Svenska Golfförbundet (SGF) beslutade 2020-03-30 med hänvisning till Folkhälsomyndighetens direktiv att ställa in alla A- och B-tävlingar fram till 13 maj. Smålands Golfförbunds Tävlingskommitté och Regel- och handicapkommitté har gemensamt beslutat att ha samma syn på distriktstävlingar som SGF har på förbundstävlingar.

SGFs beslut berör dock ännu så länge inte distriktets interna tävlingar. Men Folkhälsomyndighetens direktiv och restriktioner kan snabbt ändras och påverka förutsättningarna för förbundets verksamhet och därmed också vår verksamhet. SGF följer utvecklingen noga och förändringar kommuniceras ut till GolfSverige, så håll dig uppdaterad genom Golf.se och din klubb.

Tävlingskommittén
Smålands Golfförbund

Kommentarer