Behålla och rekrytera medlemmar, arrangera höstmöte, söka kompensationsstöd...

I SGFs Nyhetsbrev denna vecka finns mycket matnyttigt att ta del av. Gör det! Här väljer vi att trycka på några riktigt aktuella områden.

Behålla medlemmar - och rekrytera nya

Vi har alla upplevt ett enormt uppsving för golfen under året med nya golfare och nya medlemmar. Utmaningen är nu att också behålla dem. Under detta mycket speciella år har vi fått lära oss att i många fall tänka om och tänka nytt. I den bästa av världar föder det inte bara nytänkande utan också flexibilitet och kreativitet. Vi har nu en jättechans att förvalta och förmedla alla de fantastiska värden som ligger i golfen. Nu startar SGFs nya projekt "Rekrytera & behålla".

Läs om hur Torshälla GK med hjälp av Vision 50/50 har utvecklats till en större, starkare klubb med nöjdare medlemmar.

Arrangera höstmöte

Många klubbar och golfdistrikt ska arrangera höstmöten eller har skjutit upp vårens årsmöte på grund av pandemin. Det finns en del saker att tänka på. Som stöd finns nu uppdaterade riktlinjer för möten.

Sök kompensationsstöd från RF

Torsdag 15 oktober–måndag 26 oktober har idrottsföreningar möjlighet att söka kompensationsstöd hos Riksidrottsförbundet för ekonomiska konsekvenser av coronapandemin under tredje kvartalet 2020. Senare i höst kommer det även gå att söka för kvartal fyra.

Kommentarer