Gå vår Regelutbildning

Gå vår Regelutbildning så att du efter genomgången kurs kan hantera regelfrågor på  klubbnivå och leda regelutbildningar på  hemma klubben. I Kalmar och Jönköping den 26 februari.

Kommentarer

Fler artiklar