GIT som verksamhetsstöd

GIT som verksamhetsstöd  öka kunskapen för dig som jobbar i vardagen med GIT

Välkommen att lyssna till Helen Arnoldsson, implementation-och utbildningsansvarig GIT, SGF Svenska Golfförbundet
 
Under två timmar får du en allmän genomgång av GIT som verksamhetsstöd och hur GIT har utvecklats under åren och nu tar oss vidare med GIT i webbaserad miljö.
Vi kommer titta på befintliga funktioner i GIT och vad som är på gång och hur utvecklingen ser ut under 2023. Fokus blir på  digitalisering och hur GIT hjälper oss i det 
dagliga arbetet på  klubben men också  hur vi strategiskt kan styra vår verksamhet med hjälp av GIT.

Kommentarer