Golfkonferens och Höstmöte

En välbesökt Golfkonferens med efterföljande Höstmöte

Vid konferensen blev det information från distriktet om bl a antalet golfare i klubbarna (+ och -) och utbildningssatsningar. Sen lotsade Anders Sjögren och Annika Lundström från SGF oss igenom alla nyheter inför 2020; Verksamhetsinriktning, Nya vägar in i golfen, ny Mediastrategi och så förstås det nya Världshandicap-systemet. Full aktivitet i ”bikupor” och goda inspel till SGF.

Vid höstmötet klubbades verksamhetsplan och budget för 2020 och det innebär bl a att vi kan se fram emot ett Golfting i oktober 2020. Styrelsen; Omval Kristina Carlo, Eksjö GK, Brittmarie Eriksson, A6 GK, Pierre Oksanen, Jönköpings GK. Nyval Peter Groning, Värnamo GK. Kvarstår Hans Pettersson, Kalmar GK, Annika Persson, Kalmar GK och Leif Lundqvist, Glasrikets GK.

Utmärkelser delades ut till följande personer:

Smålands Golfförbunds guldmärke
Larsove Jancke, A6 GK, för lång och välrenommerad domarkarriär

Svenska Golfförbundets silverplakett och Smålands Golfförbunds silvermärke
Leif Engquist, Värnamo GK, för lång och välrenommerad domarkarriär

Smålands Golfförbunds silvermärke
Brittmarie Eriksson, A6 GK, för betydande insatser i klubb, distrikt + SGF-uppdrag

Smålands Golfförbunds silvermärke tilldelas också två ej närvarande personer.
Håkan Persson, Ekerum GK och
Ivar Lång, Ekerum GK. Båda för långvariga uppdrag inom golfen.

Höstmötet avslutades med avtackning av Hans Ohlsson, Växjö GK, efter 24 år som ledamot i Smålands Golfförbunds styrelse med ansvar för utbildningsfrågor. För detta långvariga och idoga arbete tilldelades Hans Smålands Golfförbunds guldmärke.

Än en gång; stort tack och GRATTIS till alla er som på detta förtjänstfulla sätt gagnar golfen.

Tack alla deltagande klubbar.

 

 

Kommentarer