Golfting och Höstmöte 23 - 24 oktober

Golfting

Ja, det blev ett extra års uppehåll sen förra Golftinget 2018. Fast vi har ändå de två succé-dagarna i färskt minne. NU hoppas vi kunna förmedla två nya givande dagar i Golftinget 2021, 23 - 24 oktober.

Vi utlovar ett späckat, tackeväckande och underhållande program och hoppas på bred representation från våra klubbar.

Inbjudan har skickats till klubbarna och personligen till ordförande, klubbchef, kansli/reception, pro, banchef/greenkeeper, idrottsansvarig, junior- och elitansvarig, tävlingskommitté, damkommitté, paragolfansvarig m fl. Med det hoppas vi ha nått er alla.

Så kolla inbjudan och boka upp dagarna. Välkomna med anmälan senast 13 oktober.

Vi ser fram emot att träffa er alla och hälsar er redan nu varmt välkomna.

Höstmöte

I direkt anslutning till Golftinget genomförs Smålands Golfförbunds Höstmöte 24 oktober med början kl 13.30. Kallelse har skickats till klubbarna. Handlingar har mailats till klubbarna.

Kommentarer