Höstmöte 2022

Lördagen 22 oktober genomförde Smålands Golfförbund sitt höstmöte i Växjö. På förmiddagen fick deltagande klubbar information kring distriktets verksamhet. Gary Cosford och Carl Johan Lönnberg ifrån Svenska Golfförbundet försåg klubbarna med nyttig information och färsk statistik. Magnus Carlsson ( fd mental/fys coach i HV71) höll en uppskattad föreläsning kring ämnet att upprätthålla en god ledarstil i föreningssammanhang. I Samband med mötet uppmärksammades Loftahammar Golf för sitt Natur och miljöpris som är golfsveriges största miljöutmärkelse.

Kommentarer