Kommittéer

Smålands Golfförbunds arbete bedrivs genom våra åtta kommittéer vars arbete i sin tur baseras på de mål och uppdrag som beslutats om i gällande verksamhetsplan. Kommittéerna presenteras närmare under respektive rubrik.