Damer

Damkommittén arbetar med att organisera erfarenhetsutbyte mellan damkommittéerna i distriktets klubbar, tillvarata golfdamernas intresse inom distriktet, anordna damgolf, informera om damtävlingar i distriktet, ha utbyte med andra golfdistrikt och arbeta för att öka intresset för damgolf i stort.