Junior

Vårt självklara mål är att stimulera distriktets ungdomar att, såväl på breddnivå som på elitnivå, delta i aktiviteter inom golfen som leder till glädje och gemenskap. Det görs bl a genom att förmedla information till klubbarna vid två årliga träffar + övrig informations-spridning till junioransvarig i respektive klubb.