Junior

I Smålands Golfförbund bedriver vi olika verksamheter för tjejer och killar som tycker golf är kul och som vill utveckla sig inom sporten. Vad vi menar är att utveckla dig till en bättre spelare, en god förebild för andra och/eller att bli en framtida ledare eller tränare i din klubb. Vägvalet är ditt men vi ska hjälpa dig så gott vi kan. Vår ungdomssatsning är indelad i fem olika nivåer. Viss information om nivåerna fanns i den intresseanmälan som våra juniorer fick skickad till sig i slutet av 2019.

Våra fem nivåer

Smålands Elit Team
- Uttagning sker efter samtal med GDF

Smålands Breddelit Team;
- Uttagning sker efter samtal med GDF

Smålands Future Team
- Uttagning sker efter samtal med GDF

Smålands Farmen Team
- Fri anmälan vid varje tillfälle

Golftjej Småland
- Fri anmälan vid varje tillfälle

Uttagning till respektive team sker i månadsskiftet januari-februari och görs av oss i Smålands Golfförbunds juniorkommitté tillsammans med de tränare och ledare som tillhör vårt arbetslag.

För att Ni ungdomar skall tycka det är kul att träna och tävla, genomför vi en del lägerverksamhet som oftast omfattar två dagar vid varje tillfälle. Antalet läger som erbjuds är beroende av den grupp eller det team som du själv har sökt och/eller blivit uttagen till.

Läs mer om de fem nivåerna under respektive flik.

Fler aktiviteter och tävlingar

Utöver ungdomsverksamhet har vi som Golfdistrikts-förbund uppgiften att hjälpa klubbarna med olika former av utbildningar för funktionärer, ledare, distriktsdomare och klubbdomare etc. Dessutom ska vi som distrikt fördela ett gediget tävlingsprogram på ett rättvist sätt.

På vissa ungdomstävlingar hjälper distriktet klubbarna med genomförandet, men det är den enskilde klubbens ansvar att skola och utveckla ungdomarnas tävlingsådra.

För klubben

Det är viktigt att komma ihåg att tävling är en del av idrotten. Vi i distriktet uppmanar klubbarna att skapa och genomföra juniortävlingar och att i möjligaste mån ha juniorklasser i övriga klubbtävlingar.