Paragolf

Paragolf-kommittén verkar för att utveckla golf för personer med funktionsnedsättningar; på klubbnivå inom distriktet i alla avseenden enligt Riksidrottsförbundets, Svenska Golfförbundets och EDGAs riktlinjer.

Det här är Paragolf

Paragolf skiljer sig i sak inte från annan golf. Det som skiljer är specialregler för Paragolf som är utarbetade av Royal & Ancient Golf Society. Paragolf handlar framför allt om tillgänglighet, dvs. att man som Paragolfare kan ta sig runt banan utan att mötas av oöverstigliga hinder i den fysiska miljön.

För att definieras som Paragolfare måste man uppfylla kriterier bestående av medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning som t.ex. nedsatt rörlighet, amputation, CP-skada, synnedsättning, stroke, Parkinson etc

Det här vill vi

- Synliggöra Paragolfen för klubbar och utövare i så många sammanhang som möjligt
- Möjliggöra att alla personer med funktionsnedsättningar som vill ska få prova på och utvecklas inom golfsporten
- Vara behjälpliga som bollplank vid tillgänglighetsanpassning av Smålands golfklubbar
- Utbilda paragolfansvariga på klubbnivå
- Anordna erfa-utbyte mellan klubbar som har och kommer att starta upp verksamhet
- Bilda en bred och konkurrenskraftig Smålandstrupp