Paragolf

Paragolf-kommittén verkar för att utveckla golf för personer med funktionsnedsättningar; på klubbnivå inom distriktet i alla avseenden enligt Riksidrottsförbundets, Svenska Golfförbundets och EDGAs riktlinjer.

Det här är Paragolf

Paragolf skiljer sig i sak inte från annan golf. Det som skiljer är specialregler för Paragolf som är utarbetade av Royal & Ancient Golf Society. Paragolf handlar framför allt om tillgänglighet, d v s att man som Paragolfare kan ta sig runt banan utan att mötas av oöverstigliga hinder i den fysiska miljön. För att definieras som Paragolfare måste man uppfylla kriterier bestående av medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning som t ex nedsatt rörlighet, amputation, CP-skada, synnedsättning, stroke, Parkinson etc.

Det här gör vi

- Stimulerar klubbar till att starta Paragolfverksamhet 
- Stöttar klubbar i uppstart och utveckling av Paragolfverksamhet  
- Synliggör/marknadsför Paragolfen runtom i Småland  
- Utbildar paragolfansvariga på klubbnivå  
- Anordnar erfarenhetsutbyten mellan klubbar som har och kommer att starta upp Paragolfverksamhet
- Bildar en konkurrenskraftig Smålandstrupp

Kommittén

Erik Lagerlöf, Växjö GK, ordförande
erik.lagerlof1@gmail.com
072 - 729 39 59

Göran Blixt, Växjö GK
Gunnar Lindberg, Växjö GK
Jens Magnusson, Växjö GK
Gösta Emilsson, A6 GK
Mattias Claesson, Emmaboda GK
Markus Björkmarker, Alvesta GK
Gustav Götstav, Ryfors GK