Paragolf

Paragolf-kommittén verkar för att utveckla golf för personer med funktionsnedsättningar; på klubbnivå inom distriktet i alla avseenden enligt Riksidrottsförbundets, Svenska Golfförbundets och EDGAs riktlinjer.

Det här är Paragolf

Paragolf skiljer sig i sak inte från annan golf. Det som skiljer är specialregler för Paragolf som är utarbetade av Royal & Ancient Golf Society. Paragolf handlar framför allt om tillgänglighet, d v s att man som Paragolfare kan ta sig runt banan utan att mötas av oöverstigliga hinder i den fysiska miljön. För att definieras som Paragolfare måste man uppfylla kriterier bestående av medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning som t ex nedsatt rörlighet, amputation, CP-skada, synnedsättning, stroke, Parkinson etc.

Det här gör vi

- Stimulerar klubbar till att starta Paragolfverksamhet 
- Stöttar klubbar i uppstart och utveckling av Paragolfverksamhet  
- Synliggör/marknadsför Paragolfen runtom i Småland  
- Utbildar paragolfansvariga på klubbnivå  
- Anordnar erfarenhetsutbyten mellan klubbar som har och kommer att starta upp Paragolfverksamhet
- Bildar en konkurrenskraftig Smålandstrupp

Kommittén

Erik Lagerlöf, Växjö GK, ordförande
erik.lagerlof1@gmail.com
072 - 729 39 59

Göran Blixt, Växjö GK
Gunnar Lindberg, Växjö GK
Mattias Claesson, Emmaboda GK
Markus Björkmarker, Alvesta GK
Gustav Götstav, Ryfors GK