Bredd- och Tävlingsverksamhet

Tävlingsverksamhet

En viktig dimension i Paragolfen är att få delta i tävlingar på alla nivåer. Paragolfen är idag en naturlig del av Golfsverige med såväl ett nationellt som europeiskt tävlingsutbud för de allra duktigaste spelarna. Som funktionshindrad är golfen en fantastisk källa för att hämta kraft, inspiration och glädje. De spelare som idag deltar i vårt landslag är också våra största inspiratörer och ambassadörer. De kan på ett objektivt och påtagligt sätt visa hur golfen hjälpt dem till ett friskare och bättre liv. Paragolfen och klubbarna har välkomnat dem och visat möjligheterna.

Totalt finns det ett 10-tal spelare i Småland som är aktiva tävlingsspelare och representerar Småland i diverse olika tävlingssammanhang - såväl lokalt, regionalt som nationellt.

I samarbete med Skånes Golfförbund arrangeras RyderCup-tävlingar en gång om året.