Tävlingar / Aktiviteter

Tävlingar

En viktig dimension i Paragolfen är att få delta i tävlingar på alla nivåer. Paragolfen är idag en naturlig del av Golfsverige med såväl ett nationellt som europeiskt tävlingsutbud för de allra duktigaste spelarna. Som funktionshindrad är golfen en fantastisk källa för att hämta kraft, inspiration och glädje.

De spelare som idag deltar i vårt landslag är också våra största inspiratörer och ambassadörer. De kan på ett objektivt och påtagligt sätt visa hur golfen hjälpt dem till ett friskare och bättre liv. Paragolfen och klubbarna har välkomnat dem och visat möjligheterna.

Aktiviteter 2019

- Vi hjälper Alvesta GK som håller på att starta upp en Paragolf-verksamhet
- Växjö GK arrangerar en Paragolf tour tävling i 9-11 augusti. Vi är med som bollplank i deras tour-kommitté.
- Vi startar upp ett utbyte med Skånes Paragolf-kommitté
- Vi har som mål att ha verksamhet för paragolf i samtliga Smålandslän; Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län
- Vi synliggör paragolfen för klubbar och utövare i så många sammanhang som möjligt