Regel & Handicap

Kommitténs uppgift är att utbilda och examinera distriktets domare, att förse distriktets tävlingar med domare, att vara klubbarna behjälpliga i regelfrågor och regelutbildning, att granska och godkänna klubbarnas lokala regler samt att hantera handicapfrågor.