Handicap

Vid frågor om handicap är ni välkomna att maila till ordförande i kommittén: leif.lun@gmail.com