Regler

Regelutbildning

Vill ni ha hjälp med regelutbildning kan ni antingen kontakta ordförande i Regelkommittén eller klubbens kontaktdomare.

Regelfrågor vid tävling

Vid regelfrågor i samband med tävlingar kan ni kontakta domare för att få hjälp.

Kontaktuppgifter till domarna finns under fliken Domare.

Övriga frågor om regler och handicap är ni välkomna att maila till ordförande i kommittén: leif.lun@gmail.com