Regler

Regelutbildning

Vill ni ha hjälp med regelutbildning kan ni antingen kontakta ordförande i Regelkommittén eller klubbens kontaktdomare.

Regelfrågor vid tävling

Vid regelfrågor i samband med tävlingar kan ni kontakta domare för att få hjälp.

Övriga frågor om regler och handicap är ni välkomna att maila till ordförande i kommittén: leif.lun@gmail.com