Verksamhetsutveckling

Ett ständigt fokus är ledarförsörjning; att rekrytera och behålla ledare på alla nivåer är avgörande för en bra verksamhet – från yngsta juniorledare till styrelseordförande och klubbens professionella/anställda. För en väl fungerande styrelse är valberedningen en nyckel till framgång. Att ständigt förenkla och effektivisera administrationen är en självklarhet. Lika viktigt är att ha fullt fokus på service och bemötande.

Klubbchefen i centrum

Inom ramen för att utveckla klubb/anläggning och verksamhet görs fr o m april 2019 en särskild satsning på våra klubbchefer i projektet Att arbeta på golfklubb. Syftet är att i ett forum för klubbchefer kunna skapa och stödja former för hållbara arbetsmodeller. Resultatet hoppas vi ska bli såväl en påfyllning av kompetens som källor till energi, arbetsglädje och gott samarbete. 😊

Teamutveckling

Resultat och engagemang i verksamheten är helt beroende av att förtroendevalda (ordförande och styrelseledamöter) kommunicerar och samarbetar med anställda enligt det kända ”dra åt samma håll”-begreppet. Tillsammans leder och ansvarar de för verksamheten. Här är samarbete och kommunikation nyckeln till framgång och till att ledning och ledarskap fungerar.

Vision 50/50

Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. Inom ramen för Vision 50/50 erbjuder Svenska Golfförbundet sedan 2017 ett utbildningsprogram för landets golfklubbar på området golf, idrott och jämställdhet. Flera av Smålands klubbar har påbörjat detta utvecklingsarbete.