Nu tar vi alla vårt ansvar

SGF har i sitt senaste ordförandebrev starkt markerat vad vi - alla golfare - har att förhålla oss till vad gäller spel, träning och icke-tävling. Avrådan från tävling gäller t o m 25 april. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis.

Brevet har som vanligt skickats till alla klubbar och från vårt håll upprepar vi gärna hur angeläget det är att vi alla nu följer rådande bestämmelser och gör vad vi kan för att inte bidra till smittspridning.

Vi ser hur regler och riktlinjer skärps. Risken för ytterligare restriktioner har ökat för den som inte följer rekommendationerna. Nu gäller att värna golfens anseende som en trovärdig idrott. Vi har inte råd att äventyra golfens legitimitet i samhället. I ett sämsta scenario kan möjligheten att överhuvudtaget få spela golf starkt begränsas och/eller utebli under pandemin.

Kommentarer