Smålands Golfförbund

Smålands Golfförbund (SmGDF) är ett av Svenska Golfförbundets 21 regionala distrikt (DF). Vår uppgift är att leda utvecklingen av idrotten golf samt att samordna verksamheten mellan klubbar inom distriktet avseende banskötsel, tävlingar och utbildning. Arbetet bedrivs genom våra kommittéer. Information och kommunikation mellan klubbarna, Smålands Golfförbund och Svenska Golfförbundet är ett prioriterat område.

Verksamhetsplan 2021-2022

Genom ett antal uppsatta mål och handlingsplaner beskriver verksamhetsplanen det uppdrag distriktet har av SGF och den ambition och viljeinriktning som SmGDF har. Verksamhetsplanen löper över två år.