Kontakta oss

Kontaktpersoner i Styrelsen och Kommittéer:

Kristina Carlo

Ordförande

Hans Pettersson

Vice ordförande / Ekonomiansvarig /Ordförande i Junior/Elit-kommittén

Ekonomifrågor

Bankgiro 5681-6457. Swish nr 123 299 6536.

Peter Groning

Styrelseledamot / Sekreterare

Margaretha Sparv Andersson

Styrelseledamot / Ordförande i Utbildnings- och Verksamhetskommittén

Leif Lundqvist

Styrelseledamot / Ordförande i Regel & Handicapkommittén

Bo Johansson

Styrelseledamot / Ordförande i Tävlingskommittén

Annika Persson

Styrelseledamot / Ordförande i Damkommittén

Erik Lagerlöf

Ordförande i Paragolf-kommittén