Styrelse

Smålands Golfförbund leds av en ideellt verkande styrelse med sju ledamöter. Varje ledamot förutom ordförande har genom "sin" kommitté ett specifikt ansvarsområde.

Kristina Carlo

Ordförande

Hans Pettersson

Vice ordförande / Ekonomiansvarig / Junioransvarig

Peter Groning

Sekreterare

Margaretha Sparv Andersson

Verksamhetsutveckling / Utbildning

Leif Lundqvist

Regel & Handicap

Bo Johansson

Tävling

Annika Persson

Damer