Utmärkelser

Smålands Golfförbund har fyra utmärkelser som kan tilldelas personer för insatser i distrikt och/eller klubb.

Guldmärke

Guldmärket tilldelas person som svarat för eller fortfarande gör betydande insatser i utvecklingen av svensk golfsport inom distrikt och klubb/anläggning. Märket präglas i guld, numreras och präglas med innehavarens initialer. Utmärkelsen berättigar till introduktionskort inom det distrikt personen är eller har varit verksam i. Kortet är livsvarigt.

Silvermärke

Silvermärket tilldelas person som utfört eller fortfarande utför stora arbetsinsatser för svensk golfsport inom distrikt och/eller klubb/anläggning. Märket präglas i silver och numreras. Utmärkelsen berättigar till introduktionskort inom det distrikt personen är eller har varit verksam i. Kortet gäller under 5 år.

Förtjänstplakett

Förtjänstplaketten tilldelas förening, institution eller annan organisation som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt befordrat golfsportens intressen.

Förtjänstmedalj

Förtjänstmedaljen tilldelas golfspelare, ledare eller andra aktuella personer inom distriktet vars prestation eller gärning är av sådan kortvarig eller engångskaraktär att distriktet särskilt vill uppmärksamma och belöna denna