Vår fantastiska idrott

Ja, vi påstår att golf är en oslagbar idrott. När vi spelar får vi ett lågintensivt "träningspass" under många timmar, vi får frisk luft i natursköna omgivningar och tillgodogör oss dygnets ljusa timmar, vi får socialt umgänge, vi håller oss till regler, vett och etikett och - med vårt geniala hcp-system kan alla spela med alla - ingen åldersgräns. Det sägs att golfare lever fem år längre än andra. Golf är FRISKVÅRD - och ger rätt att nyttja friskvårdsbidrag!

Ur golfens värdegrund

- Golfen är öppen för alla, oavsett kön, ålder, nationalitet och/eller funktionsnedsättning

- Golf spelas enligt gällande regelverk och med god etik och moral

- Golfen ger social gemenskap

- Golfen är fri från droger och dopning 

- Golfen bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete