Greenfee Småland

I Smålands Golfdistrikt finns sedan många år en överenskommelse med klubbarna om greenfee i form av greenfee-biljetter. Biljetterna fås oftast som pris i samband med tävling och/eller som en uppmuntran till funktionärer och andra.

För 2019 har Ekerum GK, Sand GC och Växjö GK valt att inte ingå i överenskommelsen. Biljetterna kan således inte nyttjas på någon av dessa tre klubbar.