Greenfee Småland

I Smålands Golfdistrikt finns sedan många år en överenskommelse med klubbarna om greenfee i form av greenfee-biljetter. Biljetterna fås oftast som pris i samband med tävling och/eller som en uppmuntran till funktionärer och andra.

För 2023 har Ekerum GK, Links Golf Öland, Tornaryd Sand GC, Wiredaholm G&K och Växjö GK valt att inte ingå i överenskommelsen. Biljetterna kan således inte nyttjas på någon av dessa fem klubbar.