Tävling

En angelägen och given uppgift för oss är att kontinuerligt verka för ökat intresse och deltagande i tävlingar och sprida insikt om alla de fördelar tävlingar för med sig. I Smålands Golfförbunds Tävlingskommittés (TK) arbete ingår att samordna distriktets tävlingsverksamhet; ​upprätta tävlingsprogram, spelscheman samt att fördela spelplatser till beslutade förbunds-, region- och distriktstävlingar.

Tävling - därför

GOLF är idrott, och i idrott är tävling en självklar del. Att börja och att fortsätta tävla är för spelaren en viktig del i att utvecklas och stimuleras i sitt spel.

Tävlingar i sig genererar många plus och skapar mervärden för såväl arrangerande klubb som dess medlemmar i form av profilering, stärkt klubbkänsla och – inte minst – en toppad bana. En bana i toppskick är ett "examensarbete" och en stimulans för banpersonalen och en självklar bonus för medlemmarna.