Tävlingar - senaste nytt

Tävlingsverksamhet i Sverige

- SGF har beslutat att ge grönt ljus för tävlingsverksamhet från och med 1 juli och har uppdaterat riktlinjerna för tävlingar Riktlinjer för tävlingsverksamhet

- SGF:s ledningsgrupp har fattat beslut om att tävlingar kan arrangeras med fler än 50 deltagare

- Förbundsstyrelsen har kompletterat beslutet om att öppna upp för tävlingsverksamhet med ställa in Svensk Golf Senior Tour för H70 och rekommenderar golfdistrikten att inte arrangera tävlingar för riskgrupper (70 år och uppåt).

Följande tillägg har gjort för riskgrupper i Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2020 med hänvisning till förbundsstyrelsens beslut,

18.4.1 Personer som har fyllt 70 år eller mer
Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har definierat gruppen av människor som är 70 år eller äldre som riskgrupp gäller följande beslut och rekommendationer avseende gruppens deltagande i tävlingar och medverkan som funktionärer:

Förbundstävlingar (A- och B-tävlingar)

·         får inte ha en egen klass på Svensk Golf Senior Tour (H70 ställs in)

·         tillsätts inte av SGF som förbundsdomare eller Tournament Director

·         får delta i övriga förbundstävlingar och åldersklasser.

·         varje enskild klubb får ta eget ansvar och beslut om gruppen bör vara funktionärer beroende på uppdrag i det enskilda fallet

C-tävlingar (GDF-tävlingar) och klubbtävlingar:

·         SGF rekommenderar GDF att inte arrangera egna klasser eller tävlingar för gruppen

·         Varje enskild klubb avgör själv om klubbtävlingar ska genomföras för gruppen

·         Varje enskild klubb får ta eget ansvar och beslut om gruppen bör vara funktionärer beroende på uppdrag i det enskilda fallet

SGFs beslut om tävlingsverksamhet gäller under förutsättning att Folkhälsomyndighetens (FHM) nuvarande restriktioner och rekommendationer kvarstår. FHMs direktiv om bl a social distansering gäller fortsatt och SGFs Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2020 ska följas. De tillfälliga tävlingsvillkoren är uppdaterade 2020-06-12 och gäller för tävlingsverksamhet från 1 juli 2020.

SGF lämnar kontinuerligt information på golf.se om förutsättningarna via Riktlinjer för tävlingsverksamhet. På samma sida har SGF publicerat en lista över status på de olika tävlingarna (förbundstävlingar). Listan hittar ni här. Det finns riktlinjer för hur tävlingarna (även förbundstävlingar) ska organiseras när de genomförs. Riktlinjerna återfinns under 1.18.7 i de Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren 2020 

Tävlingsverksamhet i Småland

Smålands Golfförbund har med hänvisning till SGFs rekommendationer, beslutat att ställa in DM och Smålandsserien för åldersgrupperna D70, H70 och H80.

Följande tävlingar påverkas och ställs in:

  • Distriktsmästerskap D70, H70 och H80, Glasrikets GK
  • Smålandsserien omgång 3 och 4 för D70, H70 och H80
  • Smålandsserien final H80, Nässjö GK
  • Distriktsmatch mot Göteborg, Ryfors GK (avhopp från Göteborg)

För övrigt har Smålands Golfförbund beslutat att följande tävlingar ska genomföras:

  • Distriktsmästerskap spelas 26 juli för DMD, DMH, D21, H21, H30, D30, Växjö GK* (för rankinggrundande tävling herr- och damklass, gäller särskilda regler).
  • Distriktsmästerskap spelas 26 juli för D50, D60, H40, H50, H60, Skinnarebo G&CC
  • Distriktsmästerskap spelas 9 augusti för Äkta makar/sambor mixed och Äkta makar/sambor mixed +100, Vetlanda GK
  • Smålandsserien omgång 2 spelas 29-30 augusti för D30/H30, H22, H40, D50/H50, D60/H60
  • Damtouren deltävling 3 spelas 23 augusti och finalen spelas 13 september
  • Smålandspokalen spelas 6 september

*Förbundstävlingar och GDF-tävlingar som ingår i SGF Golf Ranking ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel och ska inte använda ”Covid-19-relaterad vägledning i Regler för golfspel”.  
Se Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2020 1.18.6

Anvisningar om vad som gäller för klubbtävlingar finns under samma länkar som ovan.

Kommentarer

Fler artiklar