Tävlingar Småland

I vår förra Nyhet 5 juni kunde ni läsa om SGFs nya besked gällande tävlingsverksamhet allmänt. Här kommer nu vad som tills vidare gäller specifikt för Smålands tävlingsverksamhet. Från Tävlingskommittén tillsammans med Regel- och handicapkommittén har informationen nedan mailats till alla distriktets klubbar.

I Smålands Golfförbund (distriktet)

För distriktets del innebär det att Tävlingskommittén tillsammans med Regel- och handicapkommittén snarast kommer att se över förutsättningarna för en eventuell uppstart av distriktstävlingar. Information om beslutet kommer att förmedlas så snart vi hunnit analysera de nya förutsättningarna i bl a SGFs Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2020 som uppdaterats 2020-06-05.

I klubb och mellan klubbar

När det gäller klubbtävlingar och eventuella samarbeten mellan klubbar är det klubben/klubbarna som äger frågan. Aktuella restriktioner och förutsättningar med anledning av coronapandemin ska dock följas. Det innebär att FHMs direktiv om bl a social distansering gäller och att SGFs Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2020 ska följas. Dessa tävlingsvillkor är uppdaterade 2020-06-05 och gäller för tävlingsverksamhet från 1 juli 2020.

Oklart tills vidare

Vad som ännu inte är klargjort är:
- Vad gäller för de som tillhör riskgrupper (spelare, funktionärer m fl)?
- Hur ska bestämmelsen om max 50 personer tolkas när det gäller golfspel?

 Vi avvaktar besked kring detta innan vi slutgiltigt tar beslut om distriktets tävlingsverksamhet.

Kommentarer

Fler artiklar