Utbildningar 2023

Ett ständigt fokus är ledarförsörjning; att rekrytera och behålla ledare på alla nivåer är avgörande för en bra verksamhet, från yngsta juniorledare till styrelseordförande och klubbens professionella/anställda. För en väl fungerande styrelse är valberedningen en nyckel till framgång. Att ständigt förenkla och effektivisera administrationen är en självklarhet. Se alla utbildningar och projekt i Utbildningsplan 2023.