Utbildningar 2019

Ett ständigt fokus är ledarförsörjning; att rekrytera och behålla ledare på alla nivåer är avgörande för en bra verksamhet – från yngsta juniorledare till styrelseordförande och klubbens professionella/anställda. För en väl fungerande styrelse är valberedningen en nyckel till framgång. Att ständigt förenkla och effektivisera administrationen är en självklarhet. Se alla utbildningar och projekt i Utbildningsplan 2019.

Nya regler 2019

Med Nytt regelsystem 2019 ville vi tro att intresset för Regelkurser skulle vara stort och det har verkligen visat sig stämma. I slutet av februari har redan 220 personer från 35 klubbar deltagit i Regelkurs Nivå 1. Isabergs GK har dessutom beställt en "egen" intern utbildning. Ett lovvärt initiativ. Nu hoppas vi att utbildningssatsningen följs upp/fortsätter i klubbarna på kommitté- och medlemsnivå. Fortsatt lycka till!