Projekt

Utöver utbildningar startar viktiga projekt som syftar till att stärka organisation och verksamhetsutveckling.

Klubbchefen i centrum

Inom ramen för att utveckla klubb/anläggning och verksamhet görs fr o m april 2019 en särskild satsning på våra klubbchefer i projektet Att arbeta på golfklubb. Syftet är att i ett forum för klubbchefer kunna skapa och stödja former för hållbara arbetsmodeller. Resultatet hoppas vi ska bli såväl en påfyllning av kompetens som källor till energi, arbetsglädje och gott samarbete. 😊

Nätverk för Ordföranden

Våra ordföranden är en annan viktig grupp och för dem vill vi skapa gruppen Nätverk för klubbordföranden. Många är nya i sin roll och genom erfarenheter, råd och tips från "kollegor" ges möjlighet att snabbare komma in i ordförandeskapet och bli bekvämare i rollen. Vi återkommer om upplägg.