Projekt

Utöver utbildningar fortsätter och planeras viktiga projekt som syftar till att stärka organisation och verksamhetsutveckling.

Klubbchefen i centrum

Inom ramen för att utveckla klubb/anläggning och verksamhet görs fr o m april 2019 en särskild satsning på våra klubbchefer i projektet Att arbeta på golfklubb. Syftet är att i ett forum för klubbchefer kunna skapa och stödja former för hållbara arbetsmodeller. Resultatet hoppas vi ska bli såväl en påfyllning av kompetens som källor till energi, arbetsglädje och gott samarbete. 😊

Teamutveckling för Ordförande /Styrelse/Anställda

Vikten av samarbete/samverkan med alla verksamma på klubben kan inte nog betonas. En grundbult är god kommunikation. Vi återkommer om upplägg.