Utbildningsplan 2019

I Utbildningsplan 2019 finns samtliga utbildningar och projekt. Till dessa kan komma utbildningar utifrån specifika önskemål + egna klubbsatsningar. Några som vi särskilt vill framhålla är:

Nytt regelsystem 2019
2019 års stora nyhet är de nya reglerna.

Ledning / Ledarskap
Att rekrytera och behålla ledare är ett alltid prioriterat område.

Att arbeta i Valberedning
En viktig del i klubbarbetet är en väl fungerande styrelse.

Projekt Att arbeta på golfklubb är en särskild satsning för våra klubbchefer.

Projekt Nätverk för klubbordförande - ett forum för ordföranden

SISU Idrottsutbildarna

De flesta av våra utbildningar i och för golfen genomförs i samarbete med SISU. Idrotter lär av varandra och många kompetenslyft når också framgång genom "korsbefruktning" idrotter emellan. Precis som andra idrotter har golfen mycket att lära av andra. Se här SISUs utbildningsutbud för hela idrottsrörelsen.

Läs här om SISUs utbildningar