Utbildningsplan 2020

I Utbildningsplan 2020 finns ett ramutbud av utbildningar och projekt. Till dessa kan komma utbildningar utifrån specifika önskemål + egna klubbsatsningar. Några som vi särskilt vill framhålla är:

Ledning / Ledarskap
Att rekrytera och behålla ledare är ett alltid prioriterat område.

Att arbeta i Valberedning
En viktig del i klubbarbetet är en väl fungerande styrelse.

Projekt Att arbeta på golfklubb är en särskild satsning för våra klubbchefer.

Projekt Teamutveckling - ordförande, styrelse, anställda - att arbeta tillsammans

Och det finns mer…

Kom ihåg att alltid kolla in SGFs, GAFs, PGAs och SGAs utbildningar. Här finns ett gediget utbildningsutbud.

Våra klubbrådgivare finns också som mycket goda resurser.

Söka bidrag/ekonomisk stöd

Här finns information om många av de bidrag och ekonomiska stöd som finns att söka för klubb/anläggning/verksamhet.