Utbildningsplan 2023

I Utbildningsplan 2023 finns hittills ett ramutbud av planerade utbildningar och projekt. Till dessa kan komma utbildningar utifrån specifika önskemål + egna klubbsatsningar. Vi uppdaterar information efterhand.

Söka bidrag/ekonomiskt stöd

Här finns information om många av de bidrag och ekonomiska stöd som finns att söka för klubb/anläggning/verksamhet.