Vårmöte 21 mars - INTE INSTÄLLT 😊

Distriktsstyrelsen har valt att genomföra Vårmötet 21 mars kl 13.30 enligt plan och utsänd dagordning.

Som vi kan förutspå blir det ett möte med ett begränsat antal deltagare. Vi räknar med att alla följer de rekommendationer som ges för att inte utsätta någon för smittorisk!

Varmt välkomna!

Kommentarer