Vårmötet 21 mars

Det blev ett till antalet deltagare litet möte men för distriktets verksamhet stort och viktigt möte.  

GDF-styrelsen föredrog verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelsen för 2019 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Inga inkomna motioner från klubbar så Förbundsstyrelsens olika förslag till Förbundsmötet 2020 fick istället mer tid. Man beslutade tillstyrka Förbundsstyrelsen förslag till ekonomisk ram, verksamhetsinriktning, propositioner och motioner. Se mer om Förbundsmötet på golf.se.

Till Förbundsmötet har man i år minimerat antalet deltagare från distrikten till endast en person. (Småland har annars sex mandat). Mötet beslöt att ordförande för distriktet representerar Småland. 

Mötet diskuterade också Golfens Dag. Förbundsstyrelsen har sedan tidigare beslutat att inte utlysa en gemensam nationell dag. Varje klubb tar ett eget beslut i frågan.

Ett varmt tack till Göran Persson, Emmaboda GK, ordförande och Peter Groning sekreterare vid mötet.

NU - efter denna kick off ser vi starten på säsongen. Banorna rustas, trimmas och ligger där och väntar på oss. Vi golfare vet att det inte finns nåt bättre än att spela, motionera och vistas ute på våra vackra banor. Dags nu och vi önskar oss alla en fin start och en riktigt härlig golfsäsong.

Kommentarer